Công văn 1185/GDĐT V/v thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN trong cơ sở giáo dục mầm non

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1185/GDĐT

V/v thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang

Nha Trang, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các trường mầm non trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 7744/UBND-GDĐT ngày 26/10/2021 của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mầm non công lập trên địa bàn căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, tạm thời xây dựng định mức thu – chi các dịch vụ bán trú (bao gồm chi trả lương và các chế độ BHXH; BHYT; hỗ trợ hoạt động bán trú, dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ)...theo nguyên tắc được sự đồng thuận của cha mẹ trẻ trên tinh thần tự nguyện, có kế hoạch thu chi rõ ràng, thu đủ chi, không phát sinh lãi từ nguồn thu này, cụ thể như sau:

1.  Thu chi phục vụ bán trú 05 ngày trong tuần (không ăn sáng) của 01 tháng

-   Mức thu: không vượt quá 150.000đ/01 trẻ/01 tháng

-   Mức chi gồm:

+ Khấu hao cơ sở vật chất 10%

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 2%

+ Khám sức khỏe cho nhân viên nấu ăn 387.000đ/người/ năm

+ Đóng BHXH, BHTN,BHYT cho nhân viên nấu ăn: là 21,5% lương x 12 tháng (tương ứng khoảng 28,6% lương x 9 tháng)

+ Chi trả lương nhân viên nấu ăn: đảm bảo Mức lương hàng tháng được hưởng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và phụ cấp nghề theo quy định.

          2.  Thu chi phục vụ ăn sáng 05 ngày trong tuần của 01 tháng

-   Mức thu: không vượt quá 120.000đ/01 trẻ/01 tháng

-   Mức chi bao gồm:

+ Khấu hao cơ sở vật chất 10%

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 2%

+ Chi phục vụ ăn sáng: theo thống nhất của CBQL, GV, NV của đơn vị.

3.   Thu chi phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ngày thứ 7 (có ăn sáng) trong 01 ngày.

-   Mức thu: không vượt quá 70.000đ/01 trẻ/01 ngày

-   Mức chi bao gồm:

+ Khấu hao cơ sở vật chất 10%

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 2%

+ Chi phục vụ thứ 7: theo thống nhất của CBQL, GV, NV của đơn vị.

       4.  Thu chi hỗ trợ hoạt động bán trú của 01 tháng

-   c thu: không vượt quá 45.000đ/01 trẻ/01 tháng

-   Mức chi bao gồm:

+ Điện, nước sinh hoạt

+ Công cụ, dụng cụ phục vụ bán trú

+ Trang phục làm việc và bảo hộ lao động

+ Văn phòng phẩm

Nhận được Công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non công lập trên địa bàn tổ chức thực hiện./.
(Gởi kèm Công văn số 7744/UBND-GDĐT ngày 26/10/2021 của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang)

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu: VT, MN (02b).

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Nguyên Lập


  
 Chăm sóc - Nuôi dưỡng
  
 Thư viện ảnh
  
 Liên kết website


  
 Lượt truy cập
  
TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
Địa chỉ: 03 Lê Thánh Tôn - Nha Trang
Tel: (058)3.523.875 / 3.527.247
Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Đinh Thị Nhật Trinh - Hiệu trưởng
Quản trị website: 

Email: mnhsen@khanhhoa.edu.vn
Website: mnhsen-nt.khanhhoa.edu.vn
 Thiết kế bởi CenIT